Vad krävs för att vara en professionell moderator?

En moderator kan liknas med en programledare. Det är den person som håller i den röda tråden under ett event, en konferens eller liknande. Det kan delvis liknas med en toastmaster på ett bröllop. Vilka egenskaper krävs för att vara en professionell moderator?

Beroende på event

En moderator kan leda en TV-sänd debatt mellan flera partiledare – eller hålla i trådarna inom ett lättsamt företagsevent. Visserligen handlar uppgiften i grunden om samma sak men självklart är det stor skillnad. En professionell moderator kan anpassa sitt sätt att agera utifrån event. Men samtidigt är de ofta inriktade mot vissa sorters event. Vissa är mer specialiserade på att hålla debatter, andra på att hålla konferenser osv. Det kan alltså vara en fördel att se på referenskunder och inriktning innan en moderator bokas.

Påläst och förbered

En professionell moderator kommer alltid att vara påläst inom ämnet och vara väl förberedd för tillfället. Genom att vara insatt i vad som kommer att hända, hur människor förväntas agera och målet med eventet kommer även resultatet bli bättre. Det är även utifrån detta som priset knappast enbart omfattar de timmar som eventet pågår. Utöver detta kan flera timmar läggas på förberedelser. En populär moderator sammanfattar det på sin hemsida med att en bra moderator behöver kunna:

  • Lyssna in
  • Ställa följdfrågor
  • Ställa påståenden mot varandra
  • Inte väja för det kontroversiella
  • Driva diskussionen vidare

Upplevs självklart av åskådarna

När en moderator exempelvis håller i en diskussion, debatt eller intervju är det sällan som åhörarna reflekterar över att det utförs professionellt. De är där för att primärt lyssna på de som debatterar och inte på den som leder debatten. Delvis kan man säga att en professionell moderator inte märks. Däremot märker människor om det inte utförs professionellt. Men genom att börja iaktta och se hur debattledare för debatten framåt blir det tydligare om detta sker genomtänkt och proffsigt eller inte.

Vad innebär det att vara professionell moderator?

Alla kan vara moderator – men alla kan inte göra det bra. Att vara professionell moderator innebär att personen är mycket trygg i sin roll och kan hantera detta så pass bra att det erbjuds mot betalning. De mest kända moderatorerna är de som känns igen från TV-galor. På företagsevent och liknande hyrs ofta en moderator in från en byrå inom branschen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *