Företagsgruppen

Svenskt näringsliv kännetecknas av en hög nivå av tjänster (kontra varor), samtidigt som gruv- och tillverkningsindustri utgör en stor del av landets BNP. Något annat som gör att det svenska näringslivet på många sätt skiljer sig från andra länder, är den omfattande offentliga sektorn. Myndigheter och offentliga instanser, som är skattefinansierade, är även det en stor del av näringslivet.

Sverige är ett av världens rikaste länder, i synnerhet när man talar om BNP per capita. Med tanke på den relativt lilla befolkningen är landet långt ifrån den största ekonomin. När man däremot tittar på hur tillgångarna fördelas mellan invånarna, så brukar Sverige ligga högt upp på listorna när internationella mätningar görs.

Svenskt näringsliv bygger till stor del på teknik

Jordbruk var tidigare en mycket viktig del i det svenska näringslivet. Det här har dock under lång tid minskat. Tillgångar som skog och mineraler har bidragit till att göra Sverige till ett framgångsrikt exportland. Sverige är även känt för att ligga i framkant när det gäller IT. Skype, Klarna, Spotify, Mojang, Soundcloud och iZettle är exempel på sentida svenska företag som gjort internationell succé.

En del politiska partier har talat mycket om enkla jobb. I och med att det svenska näringslivet och arbetsmarknaden är så kunskapsintensiv, riskerar de utan utbildning eller särskild kompetens att hamna utanför arbetsmarknaden. De jobben i Sverige med en mycket låg tröskel för att komma in, finns det relativt få av.

Vilka är arbetsgivarna?

Samtidigt är det inte företag som Klarna och Spotify som sysselsätter den stora delen av befolkningen. Jättar som Ericsson, Volvo, Electrolux, Scania och Securitas hör till de största privata arbetsgivarna.

Som nämnt i inledningen är den omfattande offentliga sektorn en väsentlig del av det svenska näringslivet. I Sverige är det nämligen kommunerna, och landstingen, som är de största arbetsgivarna. Den absolut största arbetsgivaren i Sverige, när enbart svenska anställda räknas, är Stockholms kommun. Strax därefter följer landstinget i Västra Götaland.

Många småföretag

Sverige är ett relativt entreprenöriellt land, med många mindre företag (och förvisso även många större företag i förhållande till folkmängden). Idag har vi en befolkning på ungefär 10 miljoner, och ca 1,2 miljoner företag. Det är tydligt att de allra flesta verksamheterna är småföretag med endast en, eller ett par, anställda.

Antalet företagsamma personer har ökat marginellt i Sverige de senaste tio åren. Andelen på ungefär 12 procent av befolkningen idag, är enbart någon procentenhet högre än hur det såg ut för ett decennium sedan.