Vet mer om att använda överfallslarm i butik

Personal i utsatta branscher kan gagnas av ett överfallslarm. Faktum är att det finns många åtgärder som kan vidtas för att öka tryggheten för de anställda i en butik, och ett överfallslarm kan vara en av dem. Som regel har man ett överfallslarm i kombination med en rad andra säkerhetsåtgärder, både för personalens trygghet och för egendomen.

Överfallslarm ibland ett krav

I en del yrken gäller krav på att överfallslarm ska finnas tillgängligt för de anställda. Det är dock en rad olika butiker och verksamheter som väljer att införskaffa det, trots att det inte är ett krav. Det är ett förhållandevis enkelt och billigt sätt att göra så att personalen kan känna sig tryggare. Exakt hur larmen ser ut varierar lite. Ibland bärs de runt halsen eller så är de fastmonterade. Det sistnämnda är vanligare i butiker.

Tysta larm

De överfallslarm som är vanliga i butiksmiljö är ofta tysta. Det innebär att ingen hög ljudsignal skickas ut i butiken. Det innebär däremot att en larmcentral kontaktas så att en operatör kan vidta rätt åtgärder för stunden.

Förvisso kan även ett ljudande larm ha sina klara fördelar, men i en hotfull situation kan det ofta vara effektivt att aktivera ett tyst larm och sedan göra som rånaren säger, tills polis kan komma på plats. Dessutom kan en hotfull situation förvärras om gärningsmannen är medveten om att ett larm har skickats.

Strategiskt placerad – eller bärbar

I butiker är det vanligt att larmet är installerat som en knapp som är lättåtkomlig för personalen. Det bör också vara en plats som är diskret, så att personalen har en högre chans att trycka på den utan att gärningsmannen märker något. Ofta sitter den under kassan om den är fast. Ett annat alternativ är att den är bärbar. I butik är det kanske inte det vanligaste, men inom andra yrken kan det vara desto vanligare. Den främsta fördelen med ett bärbart överfallslarm är att det alltid är lättåtkomligt. Samtidigt kan det vara svårare att avlösa det diskret, vilket kan vara enklare om knappen är gömd.

Vet mer om rån och överfall i butik:

  • Under år 2020 anmäldes 554 butiksrån.
  • Många anser att utfasningen av kontanter är något positivt, eftersom det bidrar till att minska kontantrånen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *