Vad innebär socionombemanning?

Socionombemanning innebär att en socionom hyrs in från ett bemanningsföretag under perioder av hög arbetsbelastning, rekrytering eller vid andra tillfällen då snabb bemanning krävs under begränsad tid.

Hyrs in av bemanningsföretag

I Sverige finns flera bemanningsföretag. De flesta är inriktade mot en viss sorts bransch eller ett par branscher. Det kan exempelvis vara lager och logistik eller omvårdnad. Det är primärt hos bemanningsföretagen med inriktning mot omvårdnad som socionombemanning är tillgänglig. Bemanningsföretagen har ett stort nätverk av socionomer över hela Sverige och kan snabbt tillsätta en socionom hos kunden när behovet uppstår.

Vid extra behov

Att hyra in socionomer via ett bemanningsföretag är betydligt dyrare än att ha fast anställda. Men det är inte heller tänkt att socionombemanning ska användas som en långsiktig lösning. Istället kan tjänsten utnyttjas vid exempelvis:

  • Tillfälligt extra hög arbetsbelastning
  • För att ”komma ikapp” ordinarie uppgifter
  • För att nå spetskompetens inom ett specifikt område

Socionombemanning – vid snabbt behov

Flera bemanningsföretag anger att de erbjuder bemanning inom 24 timmar. Med andra ord kan de ordna så att en socionom kommer till arbetsplatsen inom ett dygn. Detta förutsatt att det är en tidigare kund som därmed inte behöver registreras osv. Det är framförallt den stora flexibiliteten som är bemanningsföretagets styrka.

Skulle exempelvis en anställd socionom vara med om en olycka, och bli sjukskriven 6 månader, kan behov finnas att snabbt ta en in en vikarie. Visserligen kan tjänsten annonseras varpå intresserade kan söka detta vikariat men det kommer ta ett par veckor. Under denna tid kan socionombemanning användas.

Begränsad period

Det går att hyra in en socionom en vecka, en månad, eller flera månader. Det är helt upp till kunden att avgöra behov. Till skillnad mot sjuksköterskor och läkare inom bemanning är det däremot sällan som en socionom hyrs in bara ett par timmar eller en enda dag. Detta utifrån att jobbet som utförs ofta löper över en längre period.

Att jobba som bemanningssocionom

Att jobba som socionom, via ett bemanningsföretag, innebär stor flexibilitet och valfrihet. En del personer jobbar uteslutande inom bemanning medan andra gör det utöver sitt ordinarie arbete. Det går att ange vilka dagar/veckor som arbete önskar, inom vilka regioner som arbete önskas utföras samt inom vilken inriktning. Därefter kommer bemanningsföretaget att ta kontakt när det kommer in passande projekt. Men det är även möjligt att logga in på deras portal för att se lediga arbeten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *