Skillnader mellan olika kreditgivare av företagslån

För ett företag som vill låna 200 000 kronor finns ett mycket stort antal kreditgivare att välja mellan. Detta med allt från storbanker till nischade kreditbolag. Vad skiljer sig mellan de olika kreditgivarna och deras företagslån?

Krav på säkerhet

Många större banker erbjuder enbart företagslån mot säkerhet. Det innebär att företaget behöver pantsätta något för att kunna få lånet beviljat. Det kan exempelvis vara:

  • Inventarier
  • Fastigheter
  • Aktier

Dessa lån fungerar därmed på samma sätt som ett bolån för en privatperson. Om låntagaren av någon anledning inte klarar av att återbetala lånesumman kan banken ta det som belånats och sälja detta för att på detta sätt få in lånat belopp. En fördel är att dessa lån generellt har lägre ränta än lån utan säkerhet.

Kreditgivarens målgrupp

Alla företag har en primär målgrupp. Produkter och tjänster utformas för att möta målgruppens behov. Detta gäller även banker och kreditgivare. Storbankerna riktar sig primärt in på stora och medelstora företag. Detta medan mindre nischbanker kan ha egenföretagarna som målgrupp. Genom att förstå bankens målgrupp blir det även lättare att hitta en bank som tydligt kan möta det behov som finns.

Ansökningsprocess

Under lång tid har ansökan om företagslån varit en relativt krånglig process. Ansökan har skett på ett lokalt bankkontor och allt från resultat- och balansräkningar till affärsidéer och budget har behövt presenterats. Tiden från första besöket hos banken till att pengarna betalats ut var ganska lång. Detta har förändrats kraftigt och idag är det möjligt att ansöka om lån direkt via kreditgivarens hemsida.

Men detta är fortfarande en punkt som skiljer sig stort mellan olika kreditgivare. Vissa har en mycket enkel ansökningsprocess, som inte tar mer än 3 minuter, medan andra fortfarande har en krångligare process.

Ränta och avgifter

Oavsett storlek på företagslånet finns en fördel att jämföra flera olika alternativ innan ett låneavtal signeras. Det kan skilje en hel del på hur mycket lånet kommer att kosta med räntor och avgifter. Att enbart se på räntesatsen kan vara mycket missvisande då flera företagslån inte har någon ränta utan istället en fast avgift.

Det enklaste är därmed att kontakta flera banker och få låneförslag och därefter se på kapitalkostnaden för lånet. Kapitalkostnaden visar hur mycket lånet kostar under hela löptiden. Besök denna sida för vidare nyheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *