En webbutbildning främjar 70:20:10

En modell som ofta används inom inlärning kallas 70:20:10. Den används för att beskriva den optimala fördelningen av källor till inlärning. Som du kanske redan har förstått syftar modellen till att sju tiondelar ska komma från en viss källa, två tiondelar från en annan och en tiondel från en tredje.

Den optimala fördelningen ser därmed ut så här:

  • 70 procent av din kunskap bör tillskansas genom jobbrelaterade erfarenheter.
  • 20 procent kommer från interaktioner med andra.
  • 10 procent kommer från formell utbildning.

Modellen skapades på 1980-talet av tre forskare och författare. Upphovsmännen till 70:20:10 heter Robert A. Eichinger, Morgan McCall och Michael M Lombardo. Och även om modellen alltså har betydligt fler år på nacken än det moderna fenomenet webbutbildning passar dessa som handen i handsken. Läs vidare så ska vi förklara!

Därför är 70:20:10 relevant för webbutbildning

I dagens era av internet och informationsteknik är webbutbildning det nya sättet att utbilda sig. Webbaserade utbildningar har på sätt och vis förändrat synsättet på modellen 70:20:10. Vissa hävdar att modellen är föråldrad och inte återspeglar arbetsmarknadens ökade fokus på informellt lärande. Därför kan fördelningen mellan de olika källorna till inlärning eventuellt behöva omprövas. Å andra sidan menar också många att så inte är fallet utan att modellen i allra högsta grad är relevant även för digitala utbildningar.

Till exempel delar modellen 70:20:10 vissa egenskaper med just en onlineutbildning. Bland annat är det en flexibel modell som ett företag kan använda på olika sätt beroende på sitt behov. Den kan till exempel användas för att öka produktiviteten bland medarbetarna. Alternativt kan den nyttjas för att bredda lärandet på ett strategiskt sätt och främja fortsatt yrkesrelaterad fortbildning.

Och även om det finns många fördelar med att gå en webbutbildning kan 70:20:10-modellen ibland vara lösningen på ett problem. Vi syftar då på att det ibland kan vara bättre att be en kollega om hjälp och få en omedelbar lösning, istället för att vänta på en utbildning eller kurs som löser samma problem. Därför kan en webbaserad utbildning och denna modell också komplettera varandra på ett bra sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *