4 fördelar med kamerabevakning för företag

Det finns en del kluvna åsikter när det kommer till kamerabevakning – vissa anser att det är bra medan andra tycker att det kan vara integritetskränkande. Oavsett åsikt finns dock några stora fördelar, speciellt för företag, där bland annat ökad säkerhet och trygghet är två anledningar till att många låter installera kameror. Här kan du läsa om dessa och fler fördelar man kan dra nytta av genom att låta kamerabevaka företaget:

  • Minskad risk att bli utsatt för brott
  • Bra hjälpmedel för polisen om ett brott har begåtts

Kamerabevakning ger ökad säkerhet

Att låta installera kamerabevakning är för många ett steg i ett övergripande säkerhetsarbete. Eftersom vissa företag löper stor risk att bli utsatta för brott kan detta vara en bra åtgärd, som faktiskt ger en ökad övergripande säkerhet.

Mindre risk för brott

Det faktum att det finns kameror uppsatta (och tillhörande skyltar som berättar att så är fallet) minskar risken för att företaget ska bli utsatt för brott. Det kan gälle både inbrott, skadegörelse och andra brott där gärningspersonen avskräcks att genomföra det tänkta brottet eftersom det finns en risk att fastna på inspelningen.

Ökad trygghet

Kamerabevakning ger en ökad trygghet för både företagsägare och eventuella anställda. Det går att hålla koll dygnet runt om man så önskar och det gör att man kan känna sig trygg i att lämna arbetsplatsen när alla gått hem för dagen. Det finns ändå ett vakande öka – som både avskräcker att genomföra brott och som gör att man kan titta in i realtid om man känner sig otrygg.

Bra hjälpmedel vid brott

Skulle ett brott mot förmodan ske trots att det finns kamerabevakning blir det inspelade materialet ett bra hjälpmedel för att identifiera och ta fast gärningspersonen. Kamerainspelningar är faktiskt ett av polisens främsta hjälpmedel just när det förekommit företagsrelaterad brottsaktivitet och det kan vara skillnaden mellan ett löst och ett olöst fall.

Det finns som sagt delade meningar när det gäller kameraövervakning, men att det finns fördelar råder det inga större tvivel om. Bara det faktum att det faktiskt minskar risken att bli utsatt för brott är det som överväger investeringen för många, och trots att det blir en extra kostnad för företaget verkar dom flesta som valt kameraövervakning nöjda med sina beslut kring just det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *