Intervallet för ett stambyte varierar mellan olika fastigheter

Hur pass länge rörsystemet i en fastighet håller beror på en rad olika faktorer. Några exempel på faktorer är vilket material rören är tillverkade i, vilken typ av miljö de har varit i samt hur mycket de belastas varje dag. Genom regelbundet underhåll och inspektioner av rörsystemet kan man ofta förlänga rörens livslängd en hel del. Till slut är det dock dags att utföra ett stambyte för att på så vis ersätta rören med nya sådana.

4 faktorer som påverkar tidsintervallet för ett stambyte

Som vi redan har nämnt finns det flera olika faktorer som påverkar rörsystemets hållbarhet. Några exempel på sådana är:

  • Tillverkningsmaterial. Rörens tillverkningsmaterial är en viktig faktor som i hög grad påverkar hur ofta ett stambyte behöver göras i fastigheten. De olika material som används har nämligen varierande livslängder och vissa material håller helt enkelt lite längre än andra. Till exempel kan kopparrör hålla så länge som 50 år medan PVC-rör ofta kan hålla uppemot 100 år. Däremot kan rör i galvaniserad stål hålla så lite som 20-30 år.
  • Miljö. Det är också viktigt att ta hänsyn till vilken miljö rören finns i. Rörsystemet påverkas nämligen för de faktorer som det utsätts för. Därför kan rören i en fastighet som är belägen på en plats med mer rost, till exempel nära havet, behöva bytas ut lite oftare. Samtidigt kan därmed rörsystemet i en fastighet på en annan plats hålla lite längre, allt annat lika.
  • Belastning. Belastningen, det vill säga hur mycket rören används, är en annan viktig faktor att ta med i beräkningen. Ju mer rören belastas desto kortare blir deras förväntade livslängd. Därför brukar rörsystem i flerfamiljsfastigheter vanligtvis inte hålla fullt lika länge som i en enfamiljsbostad. Även i kommersiella fastigheter kan belastningen på rören vara ganska hög.
  • Underhåll. Genom att regelbundet underhålla rören på ett bra sätt kan man ofta förlänga deras livslängd lite grann. Därmed kan man ibland skjuta upp tidpunkten för nästa stambyte en del genom att underhålla rörsystemet väl. Därför är även detta en viktig faktor att ta hänsyn till. För genom att regelbundet gå igenom rören och försöka upptäcka eventuella problem innan de växer sig större kan man förhindra större problem längre fram.